Posts Tagged ‘gundam’

Tokyo – Ginza & Shinjuku

Posted by: maui on 28 novembre 2007

Tokyo – Asakusa & Akihabara

Posted by: maui on 27 novembre 2007

Osaka – Città

Posted by: maui on 26 novembre 2007